Dr. Can Zinneha

1991 yılında 9 Eylül Tıp Fakültesini bitirdiğim andan itibaren, aktif olarak sağlık alanında çalışmaktayım. 1991 yılında mezun olduğum duyguları hala kendi içimde hissetmekteyim. Ve mezun olduğumda kendime söylediğim sözleri halen şu anda kendime aynılarını söylemekteyim. Tıp hayatım boyunca amatörce duygularım ve düşüncelerimle var oldum. İnsana olan sevgi ve saygım, zaman içinde dünyaya ve onu var eden doğaya olan sevgi ve saygımı güçlendirdi. Doğanın içinde var olan tüm var oluş gerçekliklerini kabulle yaşadım. Ayrım yapmadım. Yaşadım, yaşattım. Doğal ve ilahi düzenin birliğini düşündüm, araştırdım, keşfettim. Bildiğimi paylaştım, paylaştıkça büyüdüm. Öğrendim, öğrettim. Tüm bu zaman sürecinde elde ettiğim bilgileri, deneyimleri tek bir çatı altında topladım. Eternity Model. Yaşam döngüsünün sonsuzluğunu 9 Element Teorisi ile anlatıyorum. Elementer Terapi yöntemiyle uygulamalarımı yapıyorum.

Yaşamın sonsuzluğunda, her birimiz kendimiz olma ve anlaşılma yolundayız.

 
 
Bütünsel Sağlık

İnsan Yaşamı bütündür. Bu bütünü var eden tüm gerçeklikler, insanın varoluşudur. Ve yaşam varolmaktır. İnsanı beden, ruh, zihin, çevre ve yaşam enerjisi (can, chi) olarak tanımlamaktayız. Beden ve ruhu birbirine bağlayan bağ yaşam enerjisidir. Yaşam enerjisi sağlıklı ise beden ve ruh birlikteliği güçlüdür. Aynı zamanda insanın zihin yapısı da bu üçlüyü çevre ile dengede olmasını sağlar. İnsanın yaşamında düzen böyle sağlanır. Yaşam enerjisi ve zihin yaşamda maya görevi görürler. Ve her ikisinin sağlıklı olma halinde beden, ruh ve insanın çevresi olarak tanımladığımız, yaşamdaki tüm süreçler ve varoluşlar, sağlıklı bir hal alırlar. Yaşam enerjisindeki, (çinliler bu enerjiye chi demektedirler) bozukluklar, tıkanıklıklar veya fazlalıklar beden ve ruh arasındaki uyumu bozmaya ve hastalıklara giden yolu açmaya başlarlar. Chi'deki sağlıksız süreç devam ederse bu durum beden ve ruh arasındaki bağın zayıflamasına ve kopmasına kadar gidebilir ki biz bu durumu ölüm olarak tanımlarız. Beden, chi ve ruh arasındaki düzensizlikler ise zihnin çevre ile dengeyi sağlamasında sıkıntılara yol açar. Bu tür durumlarda aile, iş, arkadaşlık ve buna benzer, çevreyi var eden tüm alanlarda ve ilişkilerde rahatsızlıklar başlar. 

Bizler bu bilinçle hareket ederek, insan yaşamını katmanlı olarak incelemekte ve özellikle yaşamın iki ana mayası üzerinde çalışmaktayız. İnsan yaşamında, insanın sağlığı, bütünün sağlıklı olması demektir. Ve insan bütünü var edendir. Bu çalışmalarda Eternity Model çatısı altında, 9 Element Teorisi ve Elementer Terapi çalışmaları yapmaktayız. Eternity Modelin yaratıcısı Dr. Can Zinneha tarafından tüm çalışmalar yürütülmektedir. 9 Element Teorisi ve Elementer Terapi, Dr. Can Zinneha tarafından yaratılmış, insan yaşamını gerçekçi bir bakış açısıyla ele alan yöntemlerdir. 9 Element Teorisi ve Elementer Terapi yöntemleri akupunktur ve zihinsel çalışmalarda kullanılmaktadır. İnsanın yaşamı, ancak bütünsel bir bakış açısıyla ele alındığında, gerçek sağlığına kavuşacağı bilinciyle tüm çalışmaları yürütmekteyiz.

Hizmetler

 

İletişim

Telefon
Email
Adres

0 (216) 5503335

Fenerbahçe mh. Cengiz Topel sk No:1/3 Kadıköy - İstanbul

  • Siyah Instagram Simge
  • Black Facebook Icon